GN2-40.5型户内高压交流隔离开关
GW8-40.5/72.5/126型中性点户外高压交流隔离开关
 
GW13-40.5/72.5/126中性点户外高压交流隔离开关
 
JDT-55电压互感器
GW4-27.5(D)型户外高压交流隔离开关
 
GW5A-40.5/126(D)型户外高压交流隔离开关
 
  电话: 0513-87315588
 

传真: 0513-87315599

 

邮编: 226500

 

地址江苏省如皋福寿西路289号

  网址: www.jsyr.net.cn
  E-mail:yr@jsyr.net.cn
 

如皋英瑞高压电器有限公司

还没任何新闻